English (United Kingdom) Hebrew

אלקטרוניקה עם Arduino

אלקטרוניקה עם Arduino היא ערכה המיועדת ללימודי אלקטרוניקה ותכנות מערכות משובצות בבתי"ס תיכוניים ובמוסדות אקדמיים. סביבה זו מבוססת על מערכת קוד פתוח Arduino הפופולרית בעולם לפרוייקטי אלקטרוניקה. חומר הלימוד מקיף נושאים באלקטרוניקה, מדעי המחשב, הינע, וכו'. במסגרת תכנית זו, הסטודנטים בונים מעגלים חשמליים מבוססי מיקרו-הבקר. את הבקרים מתכנתים בסביבת Arduino.
את כתיבת התכניות ניתן לבצע בסביבת C++ של Arduino, או בסביבה הגרפית ArduShapes, סביבת פיתוח גרפית לתכנות בפלטפורמת Arduino. סביבה זו מאפשרת לכתוב תכניות לרובוט באופן גרפי על בסיס גרירה-והשלכה של הוראות (בדומה ל- Scratch): למסך מלא...

מה מסופק עם הערכה

 • כל פריטי הערכה מאורגנים בקופסת מארז
 • ספר "אלקטרוניקה עם Arduino"
 • תוכנה, הדרכה ותמיכה:
  • תוכנה 1: Arduino קוד פתוח וחינמי
  • תוכנה 2: ArduShapes - סביבת תכנות גרפית מבוססת גרירה והשלכה
 • הדרכה: הדרכת מורים/מדריכים בהיקף 16 ש'
 • תמיכה: תמיכה טכנית ומקצועית למשך שנה מיום הרכישה

ספר: אלקטרוניקה עם Arduino

הספר אלקטרוניקה עם Arduino המצורף לערכה כולל פרקי מבוא ופרוייקטים. בפרקי המבואות כלולים מבוא לחשמל, מבוא לאלקטרוניקה ומבוא לתכנות. כמו כן כלול בחומר תיעוד שלם של סביבת Arduino על כל מרכיביה. תוכן עניינים מקוצר:
 • פרק 1: מבוא ל- ARDUINO
 • פרק 2: אריתמטיקה בינרית
 • פרק 3: תקציר שפת C
 • פרק 4: תקציר שפת C++
 • פרק 5: תקציר שפת ARDUINO
 • פרק 6: מבוא לחשמל
 • פרק 7: מבוא לאלקטרוניקה
 • פרק 8: מפרט הערכה
 • פרק 9: פרוייקט שלום עולם
 • פרק 10: פרוייקט הבהוב לד
 • פרק 11: פרוייקט הבהוב לד עם פוטנציומטר
 • פרק 12: פרוייקט הפעלת לד ב PWM
 • פרק 13: פרוייקט רמזור
 • פרק 14: פרוייקט רמזור להולכי רגל עם מפסק
 • פרק 15: פרוייקט מערך לדים
 • פרק 16: פרוייקט מנוע חשמלי
 • פרק 17: פרוייקט הפעלת זמזם
 • פרק 18: פרוייקט פוטו-רזיסטור
 • פרק 19: פרוייקט רגיסטר הזזה – SHIFT REGISTER
 • פרק 20: פרוייקט ממסר
 • פרק 21: פרוייקט בקר מנוע
 • פרק 22: פרוייקט בקרת מהירות מנוע
 • פרק 23: פרוייקט מנוע סרוו
 • פרק 24: פרוייקט לד RGB
 • פרק 25: פרוייקט מסך LCD
 • פרק 26: בניית ספרית מנוע ל ARDUINO
 • פרק 27: פרוייקט חיישן אולטראסוני
 • פרק 28: פרוייקט מקלט IR
 • פרק 29: פרוייקט משדר IR
 • פרק 30: פרוייקט מד-תאוצה ACCELEROMETER
 • פרק 31: פרוייקט חיישן קיבול
 • פרק 32: פרוייקט חיישני טמפרטורה, לחות ומים
 • פרק 33: פרוייקט משולב תקשורת I2C
 • פרק 34: פרוייקט משולב מערכת אזעקה
 • פרק 35: פרוייקט משולב בקרת אקלים לחקלאות
 • פרק 36: פרוייקט משולב שלט רחוק על פי תנועות יד
 • פרק 37: נספח


מערכי שיעור - פרוייקטים

לערכה מצורפים מערכי שיעור כמצג לעבודה בכיתה. מערכי השיעור כוללים את הפרוייקטים על פרטיהם, והם מאפשרים הדרכה פרונטלית תמציתית עבור הסטודנטים לצורך הבנת הרקע המדעי של הפרוייקט והבנת דרך הביצוע שלו.
מערכי השיעור כוללים מספר רב של פרוייקטים המובאים בצורה מדורגת, החל ממעגלים בסיסיים המשלבים לדים ונגדים, דרך פרוייקטים עם חצאי מוליכים (דיודות וטרנזיסטורים), שליטה במנועים באמצעות PWM, וכלה בפרוייקטי חישה ותקשורת מתקדמים.

סביבת התכנות

תכניות לבקרים ניתן לבנות בשתי סביבות תוכנה:
 • ArduShapes - סביבה גרפית מבוססת גרירה והשלכה:
 • סביבת Arduino - סביבת קוד פתוח למערכות חומרה ותוכנה. הסביבה כוללת מפרט של שפת תכנות, הוראות חומרה ייעודיות, טיפוסי נתונים, קבועים, ספריות וכלים נוספים לתכנות בקרים תואמי Arduino. אתר Arduino.