English (United Kingdom) Hebrew

רובוטיקה לחטיבות צעירות - גני ילדים וכיתות א-ב

תכנית הלימוד רובוטיקה לחטיבות צעירות היא תכנית חדשנית וחלוצית בתחומה, שנועדה לפתח סקרנות מדעית בקרב ילדים בגני ילדים ובכיתות א-ב. בתכנית זו הילדים בונים רובוטים הפועלים באופן פשוט וידידותי, ואין צורך במחשב בתכנותם.
ערכת קיוביט לחטיבות צעירות
התכנית מותאמת לילדים בגילאי 4-7.

בין נושאי הלימוד:
 1. מבוא לרובוטיקה, דוגמאות ליישומי רובוטיקה
 2. מערכת קיוביט - מערכת רובוטית מבוזרת
 3. שיווי משקל, מרכז כובד
 4. מדידת ערכי חיישנים
 5. לוגיקה: היפוך, או
 6. רובוט המורכב מתתי רובוטים
 7. משימות חלל
 8. הדמיות כוכבי לכת ומערכת השמש

פתרון כלל מערכתי

 • תכנית לימוד שנתית
 • הכשרת צוות מדריכים
 • מדריכים מקצועיים ומיומנים
 • ספר הדרכה, עזרי הדרכה
 • תמיכה טכנית ומקצועית
 • משטח העבודה של הערכה:
 • תמונות נוספות:
קבלת מידע על תכנית הרובוטיקה לחטיבות צעירות