English (United Kingdom) Hebrew

עתודה מדעית טכנולוגית - חטה"ב

במסגרת העתודה המדעית טכנולוגית בחטה"ב, עיטם רובוטיקה מעבירה השתלמויות ברובוטיקה למורים. מערכת הרובוטיקה מאמבו (מאמא-רובוט) נבנתה במיוחד עפ"י תכנית הלימוד במגמת העתודה המדעית טכנולוגית לחטה"ב.
מאמבו בפרוייקט מצויינות - עתודה מדעית טכנולוגית - בבי"ס סולם צור שבקיבוץ גשר הזיו


במסגרת העתודה המדעית טכנולוגית פרסם המנהל למדע ולטכנולוגיה קול קורא להצטיידות בערכות רובוטיקה: