English (United Kingdom) Hebrew

פרוייקטים מתחרות הכביש האלקטרוני - 2015

תחרות הכביש האלקטרוני - רובוטארפיק 2015 התקיימה בתאריך 12.3.2015 בטכניון. במסגרת התחרות הגישו ביתי ספר פרוייקטים לפתרון בעיות בתחום הבטיחות בדרכים בנושאים הבאים:
 1. רכב רובוטי אוטונומי בכביש חכם - רכב ללא נהג.
  • ניווט בכביש חכם
  • ציות לרמזורים ולתמרורים (חכמים)
  • כיצד תבוצע שמירת מרחק מרכבים אחרים?
  • זיהוי חוצים בכביש, עצירה / שמירת מרחק מהם
  • תקשורת בין רכבים
 2. רכבת וירטואלית - מכוניות נוסעות מצומדות יחד (באמצעות חיישנים) בכביש למטרת מניעת תאונות / חסכון באנרגיה / מניעת עייפות.
  • נסיעה אוטונומית או ע"י הנהג המוביל
  • כיצד מבוצעת הצטרפות רכבים לרכבת ויציאה שלהם ממנה? האם יש תשלום למוביל?
  • כללי בטיחות - למשל, האם נהג רכב (שאינו מוביל) יכול לבלום לפי החלטתו?
  • הגנה מפני תקיפות סייבר - כיצד לוודא שפורץ או אחד המשתתפים ברכבת לא יוכל לגרום לתאונות?
 3. תכנון כביש אווירי לרכבים רובוטיים אויריים.
  • רכבים יכולים לסוע במסלולים שעל הקרקע או במסלולים אויריים
  • גובה נמוך - עד 100 מטר
  • ניווט ובחירת מסלול נסיעה
  • חוקי בטיחות - שמירת הפרדת מרחק/גובה, הגבלת מהירות בגובה, חוקי מעבר בין מסלולי גובה שונים
  • בקרת צמתים - כיצד יתוכננו הצמתים האויריים? מהו מנגנון הבקרה?
  • כיצד תבוצע אכיפה של חוקי התעבורה על רכבים אויריים?
  • הגנה מפני תקיפות סייבר - כיצד לוודא שפורץ לא יוכל לגרום לתאונות?

רשימת הפרוייקטים

בית ספר - פרוייקט תרשים
אחרון הבילויים ראשון לציון - איתות חכם

פרוייקט עתיד קרני שומרון - רכב רובוטי אוטונומי בכביש חכם

מקיף דתי בית שאן - רכב רובוטי אוטונומי בכביש חכם

דנפרופטרובסק - רמזורים חכמים

חטיבת ביניים דורות ראשון לציון - רכב אוטונומי

מרכז מצויינות אשקלון - תכנון נתיבי תעבורה לרכבים אויריים

חטיבת ביניים פרדיס - רכב אוטונמי חכם

בית ספר יסודי געש - רכבים וכבישים חכמים

אורט קאזאן - שימוש בקוראי קוד חכמים

אורט קייב - בטיחות בתעבורה אווירית

מקיף ז אשדוד - רכבת וירטואלית

חטיבת ביניים משגב - רכב ציבורי אוטונומי

אורט מוסקבה - מערכת חכמה למניעת התנגשויות בכביש

בית ספר יסודי נווה-ציון אשקלון - תכנון כבישים לרכבים אויריים

אורט אודסה - תכנון רכבים אויריים ומסלולים וירטואליים

חטיבת ביניים רביבים ראשון לציון - תכנון נתיבים אויריים

בית ספר יסודי רותם אשקלון - כבישים ומכוניות אויריים

חטיבת ביניים טביב ראשון לציון - כבישים חכמים ומכוניות חכמות

חטיבת ביניים אשלים - כביש חכם ומערכות רשת